เสียงดังในหู คืออะไร? เป็นอย่างไร?
คือเสียงที่ได้ยินโดยปราศจากแหล่งกำเนิดเสียงจากภายนอก

เสียงที่ได้ยินนั้นจะเป็นอย่างไร?
เสียงที่ได้ยินมีหลายรูปแบบ เช่นเสียงหึ่งๆ  วิ๊งๆ  หรือซ่าๆ เป็นต้น

สาเหตุเกิดจากอะไร?
มีสาเหตุที่ทำให้เกิดเสียงผิดปกติได้มากมายและแตกต่างกัน จึงขอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 2 กลุ่มดังนี้
1.เสียงที่มีแหล่งกำเนิดเสียงจริงอยู่ภายในร่างกายของผู้ที่ได้ยินซึ่งบาง ครั้งผู้ที่ตรวจอาจได้ยินด้วย เช่น เสียงที่เกิดจากเส้นเลือดแดงโป่งพอง หรือมีการเชื่อมต่อผิดปกติกับหลอดเลือดดำ หรือวางอยู่ในตำแหน่งผิดปกติ ซึ่งพบได้ทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดง โดยในกลุ่มนี้ เสียงที่ได้ยินมักจะเป็นเสียงความถี่ต่ำๆ และเสียงจะสัมพันธ์กับการเต้นของหัวใจ มักดังขึ้นเมื่อออกกำลังกาย
2.กลุ่มที่การรับรู้ผิดปกติโดยที่ไม่มีเสียงเกิดขึ้นจริง มักเกิดจากความผิดปกติของประสาทหู เช่นตัวเซลรับเสียงในประสาทหูรูปก้นหอย หรือเส้นประสาทหู รวมถึงสมองส่วนสถานีรับเสียงและแปรผล โดยอาจเกิดจากทั้งอวัยวะดังกล่าวเสื่อม หรือเกิดจากภาวะเนื้องอกกดเบียดเป็นต้น  ซึ่งในกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ของคนที่มีเสียงดังรบกวนในหู โดยเสียงที่ได้ยินมักจะเป็นเสียงความถี่สูง

จะทำอย่างไรเมื่อเกิดภาวะนี้กับตัวท่านหรือผู้ใกล้ชิด
ควรมาพบแพทย์หู คอ จมูก โดยแพทย์จะซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจช่องหู และตรวจระบบที่เกี่ยวข้องเช่นการได้ยิน และการทรงตัวเป็นต้น

จะเกิดอันตรายร้ายแรงอะไรบ้าง
โดยส่วนใหญ่ปัญหาเสียงดังผิดปกติในหูมักเกิดจากประสาทหูเสื่อม ซึ่งไม่มีอันตรายร้ายแรง และเสียงดังกล่าวอาจหายเองได้ แต่การมาตรวจรักษาเพื่อแยกโรคที่เป็นอันตรายออกไป และแพทย์จะช่วยค้นหาสาเหตุที่เป็นตัวการเร่งให้เกิดหูเสื่อมและหาทางชะลอ ความเสื่อม รวมทั้งช่วยหาทางป้องกันหูอีกข้างที่ยังเหลืออยู่ แต่บางกรณีภาวะเสียงดังในหูอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยของเรา เช่นภาวะเนื้องอกในสมอง เนื้องอกของเส้นประสาท หรือหลอดเลือดแดงที่ผิดปกติ ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจเกิดเส้นเลือดแตก และเสียชีวิตได้ โดยในกลุ่มนี้แพทย์อาจจำเป็นที่จะตรวจเพิ่มเติม เช่น เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์สมองและหรือส่วนกระดูกหลังหู  ส่งตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือฉีดสารรังสีเข้าหลอดเลือด โดยการตรวจเพิ่มเติมแต่ละชนิดนั้นมีข้อดี ข้อเสียและความเสี่ยงแตกต่างกัน  แพทย์ที่ตรวจจะเป็นผู้พิจารณาเลือกและอธิบายรายละเอียดให้ท่านทราบ

มีการรักษาอะไรในผู้ป่วยเสียงดังในหู
การรักษาหลักคือหาสาเหตุแล้วแก้ไขตามสาเหตุ เช่นผ่าตัดผูกเส้นเลือด หรือฉีดสารเข้าไปอุดเส้นเลือดที่ผิดปกติ ผ่าตัดเนื้องอกในสมองเป็นต้น ส่วนกรณีเกิดจากประสาทหูเสื่อม นอกจากหาสาเหตุของความเสื่อมและหาวิธีป้องกันแล้ว การรักษาคือช่วยลดความรำคาญจากเสียง โดยให้ยาบำรุงประสาทหู ยาคลายเครียด ยานอนหลับ หรือบางรายอาจจำเป็นต้องให้ฟังเสียงอื่นแทน เช่น เสียงเพลงเพื่อไปกลบเสียงรบกวนดังกล่าว เป็นต้น

เมื่อมีเสียงดังในหูอย่าละเลยสัญญาณดังกล่าว เพราะการเตือนนี้อาจช่วยพาท่านพ้นภัยได้