เครื่องช่วยฟัง

ความบกพร่องทางการได้ยินเป็นปัญหาที่หลบซ่อนอยู่ในการสื่อสารด้วยภาษาพูด ซึ่งปัญหานั้นอาจเป็นปัญหาที่รุนแรงตามมา เมื่อตรวจพบความบกพร่อง
ทางการได้ยิน การใส่เครื่องช่วยฟังถือเป็นการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพทางหนึ่ง โดย เครื่องช่วยฟังทำหน้าที่ชดเชยความบกพร่องทางการได้ยิน ทำให้
ผู้มีปัญหาการได้ยินสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติแต่เครื่องจะไม่สามารถรักษาความบกพร่องทางการได้ยินได้การเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสม
สำหรับ ผู้มีปัญหาการได้ยินมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระดับและประเภทของความบกพร่องของการได้ยิน สรีรวิทยาของหู
ความจำเป็นในการใส่เครื่องช่วยฟังสองข้าง ความสวยงาม สภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น

ระบบของเครื่องช่วยฟัง

ในปัจจุบัน เราแบ่งเครื่องช่วยฟังออกได้ตามระบบวงจรของเครื่องช่วยฟังได้เป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบธรรมดา ระบบโปรแกรมกึ่งดิจิตอล และระบบดิจิตอล ดังนี้

ระบบโปรแกรมกึ่งดิจิตอล (Programmable) ระบบนี้เป็นวิวัฒนาการขั้นสูงกว่าระบบธรรมดา โดยระบบวงจรเสียงภายในยังคงเป็นแบบธรรมดา (Analog)
แต่มีการปรับแต่งเสียงโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปรับจูนเสียง ทำให้สามารถปรับเสียงได้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
โดยในเครื่องจะมีไมโครชิพเล็กๆ ทำหน้าที่บันทึกการปรับเสียงเอาไว้ บางรุ่นสามารถปรับโปรแกรมเสียงได้ 2 โปรแกรม

ระบบดิจิตอล(Digital) เป็นวิวัฒนาการของเครื่องช่วยฟังขั้นสูง เครื่องช่วยฟังในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นระบบดิจิตอลเกือบทั้งหมดแล้ว และมีความสามารถในการ
ปรับเสียงแตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีของแต่ละรุ่น โดยเครื่องช่วยฟังดิจิตอลจะมีวงจรการขยายเสียงแบบดิจิตอล และภายในเครื่องจะมีไมโครชิพเล็กๆ ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลและปรับตั้งโปรแกรมเสียงเครื่องช่วยฟัง มีการแบ่งช่องการปรับสัญญาณเสียงหลายช่องสัญญาณ บางรุ่นอาจมีระบบลดเสียง
รบกวน ระบบไมโครโฟนสองตัว ระบบขจัดเสียง Feedback (วี้ด) ระบบประมวลผลที่มีความฉลาดในตัวเองซึ่งขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของเครื่องดิจิตอลแต่ละรุ่น
ที่พัฒนาออกมา และด้วยความสามารถเหล่านี้ทำให้เครื่องดิจิตอลมีความสามารถในการปรับเสียงได้อย่างละเอียด และตอบสนองความต้องการฟังเสียง
ของผู้ใช้ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังเสียงที่ชัดเจนมากขึ้น การรับโทรศัพท์ หรือการใช้ชีวิตในสถานการณ์เสียงต่างๆ ได้ดีขึ้น


รูปแบบของเครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบกล่อง แบบทัดหลังใบหู และแบบใส่ในหู ซึ่งมีหลาย รูปลักษณ์ สี ขนาดที่แตกต่างกันไป

Incoming search terms:

  • วิวัฒนาการเครื่องช่วยฟัง