หากคุณไม่ สามารถได้ยิน อย่างชัดเจน ในขณะที่คุณ เคยทำ คุณอาจ ได้รับประโยชน์จากการใช้ เครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์ เหล่านี้ช่วยให้ คน ที่จะฟื้น ความสามารถในการ ได้ยิน อย่างชัดเจน อีกครั้งด้วยการ ขยาย และ การส่งมอบ เสียง โดยตรงใน ช่องหู ของผู้ใช้ อุปกรณ์เหล่านี้มี อิเล็กทรอนิกส์และการ ปะทะ ขับเคลื่อน พวกเขาประกอบด้วย ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง และเครื่องรับ ไมโครโฟนรับเสียง ของ สภาพแวดล้อมของการ ใช้งานที่ ขยาย มันและ รับมอบเสียงในหูผ่านลำโพงขนาดเล็ก มาก ในขณะที่เทคโนโลยี จะกลายเป็น อย่างรวดเร็ว ขึ้นและสูงขึ้น อุปกรณ์ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เหล่านี้ มีการพัฒนา เป็นอย่างดี มีความหลากหลายของ ตัวเลือก ที่จะออกมี และพวกเขา แตกต่างกันโดย เทคโนโลยีที่ใช้ใน การออกแบบและ คุณสมบัติพิเศษที่แต่ละคน มี

มีประเภท ที่แตกต่างกัน ไม่กี่ ของ เครื่องช่วยฟัง เป็น ที่อยู่เบื้องหลังการตัด รูปแบบการฟัง รอบหู และส่วนใหญ่ของ ส่วนประกอบที่มีอยู่ หลังใบหู ของผู้ใช้ กรณีที่มีการ เชื่อมต่อกับ หูฟัง อุปกรณ์เหล่านี้ จะง่ายต่อการ ทำความสะอาดและ การจัดการ ในอุปกรณ์ หูมีขนาดเล็ก และไม่ชอบ รุ่นหลัง หู มันพอดีกับ หู เหล่านี้ จะพบว่ามี ความสะดวกสบาย มากขึ้นโดย ผู้ใช้ จำนวนมากและ ปัญหาดังกล่าว เป็น ข้อเสนอแนะ และความกังวล เครื่องสำอาง จะลดลง ในหู อุปกรณ์ จะอยู่ อย่างสมบูรณ์ ภายใน ภาชนะ ที่เหมาะสมในส่วนนอก ของหู สุดท้ายในอุปกรณ์ ช่องหู พอดี บางส่วน ภายใน ช่องหู พวกเขาเป็นอุปกรณ์ ที่เล็กที่สุด ที่มีอยู่ ให้ พวกเขาได้เปรียบcosmetically

ดังนั้นผู้ที่ ต้องการ เครื่องช่วยฟัง ? มีความหลากหลายของ สัญญาณว่า คุณอาจจะ เริ่มต้น ที่จะสูญเสีย ความสามารถในการ ได้ยิน อย่างชัดเจนเป็น ขณะ ที่บางคน ค่อยๆ เริ่มต้น ในการตรวจสอบ เสียง ที่ปริมาณ ที่ต่ำกว่ามาก คนอื่น ๆ จะเริ่มสูญเสีย ความสามารถในการ ได้ยินและก็ ไม่เข้าใจสิ่ง ที่ผู้คนพูด ในการสนทนา คุณ อาจจะ สังเกตเห็นว่าคุณ มัก ขอให้คน ที่จะทำซ้ำ ตัวเอง คุณ บ่นว่า คนจะ พึมพำ หรือคุณ จำเป็นต้องเปิด โทรทัศน์หรือเครื่องเสียง มากกว่าคนอื่น ๆ หากคุณมี สายพันธุ์ ที่จะรับฟัง ในการสนทนา หรือคุณอาจ มีปัญหาใน การทำความเข้าใจ การสนทนา กลุ่ม นี้อาจ เป็นสัญญาณว่า คุณ อาจจะมี ความยากลำบากใน การรับรู้ เสียง

เครื่องช่วยฟัง สามารถ ช่วยให้ผู้คน โดย ทำเสียง ดังและ เสียง มากขึ้น เป้าหมายของพวกเขา คือการ ขยาย เสียง มากพอที่จะ ช่วยให้ผู้ใช้ เข้าใจ การพูดและการ รับรู้ เสียงที่ ได้ยินเสียง แต่ พวกเขาจะไม่ เรียกคืน ความสามารถในการ รับรู้ เสียงหรือ หยุด การสูญเสีย การได้ยิน ของคุณ จาก ความคืบหน้า ถ้าคุณคิดว่า คุณอาจจะ เป็นผู้สมัคร สำหรับหนึ่งใน อุปกรณ์ ที่น่าทึ่ง เหล่านี้ นัดหมายวันนี้ กับแพทย์ ที่สามารถ รักษาสภาพ นี้