การจำแนกประเภทของการสูญเสียการได้ยิน

  1. Conductive hearing loss เป็นปัญหาที่เกิดกับหูชั้นนอก หรือชั้นกลาง เป็นปัญหาที่ไม่ค่อยรุนแรง สามารถรักษาหายได้
  2. Sensory hearing loss เป็นปัญหาการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจาก Cochlea ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ในผู้ป่วยเด็กอาจจะสามารถได้ยินเสียงเพียงบางส่วน หรือได้ยินเสียงทั้งหมด หรืออาจไม่ได้ยินเสียงเลย อยู่กับว่าเซลล์ขนโดนทำลายมากน้อยเพียงไร ปัญหาของการได้ยินเสียงชนิดนี้จะเป็นแบบถาวร และทำให้ความสามารถในการพูดของเด็กมีปัญหาอีกด้วย
  3. Neural hearing loss เป็นปัญหาที่เกิดจากเส้นประสาทที่ต่อเชื่อมจาก Cochlea ไปถึงสมองถูกทำลาย

สาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน
การสูญเสียการได้ยินสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เกิดโดยที่หูนั้นทำงานบกพร่อง หรือมีความผิดปรกติทางกายภาพของภายในหูเอง ส่วนสาเหตุอื่นๆที่เกิดขึ้นตอนหลังนั้นอาจจะมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยได้ ทั้งนี้รวมถึง

  • ความผิดปรกติของของเหลวภายในหูชั้นกลาง
  • การติดเชื้ออย่างรุนแรงเช่น meningitis
  • การบาดเจ็บทางศีรษะ
  • การฟังเสียงที่ดังมากๆ โดยเฉพาะจากทางหูฟัง เช่นฟังไอพอดหรือเครื่องเล่น MP3 ทั้งวัน
  • อยู่ในที่ที่มีเสียงดังมากๆ นานๆ

การรักษาการไม่ได้ยิน
วิธีการรักษานั้นจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการไม่ได้ยิน ซึ่งโดยปรกติแล้วมีการใช้ยา การผ่าตัด หรือใช้เครื่องช่วยฟัง(Hearing aids) เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆเอาไว้ขยายเสียงที่เข้ามา ทำให้ผู้ป่วยได้ยินเสียงได้ดีขึ้นชัดขึ้น