เครื่องช่วยฟัง คืออุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยขยายเสียงให้ดังขึ้น มีส่วนประกอบคือ ไมโครโฟน เป็นตัวรับเสียง เอมปริไฟร์ ทำหน้าที่ขยายเสียงให้ดังขึ้น ส่วนลำโพง ทำหน้าที่เป็นตัวปล่อยเสียงออกมา ใช้ถ่านขนาด 1.4 โวลท์

เครื่องช่วยฟังมี 3 รูปแบบดังนี้

1. แบบกล่อง
2. แบบแขวนหลังหู
3. แบบใส่ในช่องหู ซึ่งแบ่งตามขนาดได้ 3 แบบ

  • แบบจิ๋วใส่ในรูหู
  • แบบ เล็กใส่ในช่องหู
  • แบบใหญ่ใส่ในช่องหู

ชนิดแขวนหลังหู

ชนิดใส่ในช่องหู

เครื่องช่วยฟังแบ่งตามเทคโนโลยี่ มี 2 แบบคือ แบบ Digital และแบบ Analog

แบบ Digital
คือเครื่องช่วยฟังที่เอมปริไฟรร์เป็นไมโครชิพเหมือนชิพในคอมพิวเตอร์ สามารถที่จะโปรแกรม
ด้วยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ จึงสามารถทำงานได้เร็วมากเพียงหนึ่งในแสนวินาทีและทำงาน
ได้หลายรูปแบบตามที่ออกแบบ เช่นให้ขยายเสียงที่เบาให้มากๆ ไม่ขยายเสียงที่ดังอยู่แล้ว เป็นต้น

แบบ Analog
คือเครื่องช่วยฟังที่เอมปริไฟรร์เป็นแบบเก่า เปรียบเหมือนเครื่องโทรศัพท์มือถือแบบเก่าเมื่อ
4-5 ปีก่อน ข้อดี คือมีราคาไม่สูงมาก และเครื่องมีกำลังขยายสูงมากๆ
ในผู้ที่ประสาทหูเสื่อมมากยังมีความจำเป็นใช้เครื่องแบบอนาลอก

Incoming search terms:

  • เครื่องช่วยฟังแบบกล่อง